Σχολική Επίσκεψη στο ICT Lab

Σχολική Επίσκεψη στο ICT Lab

Το ερευνητικό εργαστήριο Immersive and Creative Technologies Lab (theictlab.org) του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, επικεφαλής του οποίου είναι ο Δρ Χαράλαμπος Πουλλής, συμμετέχει ενεργά τα τελευταία χρόνια σε ερευνητικές πρωτοβουλίες στο χώρο της Τρισδιάστατης Μοντελοποίησης και Εικονικής Πραγματικότητας, σε ευρωπαϊκό και κυπριακό επίπεδο. Ένα από τα τρέχοντα έργα που συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία είναι το “VR-CAVE” ΙΠΕ/ΝΕΚΥΠ/0311/02 (vrcave.com.cy), στόχος του οποίου είναι η εγκατάσταση και χρήση εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας τελευταίας τεχνολογίας, για σκοπούς προώθησης της έρευνας και ανάπτυξης στην Κύπρο.

Στις 5 Νοεμβρίου 2013, 60 μαθητές της Δ’ τάξης του Β’ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου Λεμεσού, επισκέφτηκαν με τους δασκάλους τους τους χώρους του εργαστηρίου και ενημερώθηκαν για τις διάφορες ερευνητικές εργασίες που εκπονούνται. Είχαν την ευκαιρία να δουν, να ακούσουν αλλά και να αλληλεπιδράσουν με τις διάφορες τεχνολογίες. Είδαν πώς γίνεται η τρισδιάστατη σάρωση ενός αντικειμένου, είδαν εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, εφαρμογή KINECT με body tracking και τέλος εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στο CAVE.

Ένα γκρουπ παιδιών επιλέγει (με τυχαίο τρόπο) να συμμετάσχει σε μια έρευνα που διεξάγεται στο εργαστήριο από τους Δρ. Αιμιλία Τζαναβάρη, Δρ. Κρις Χρίστου και κ. Σκεύη Ματσεντίδου, και έχει να κάνει με την Κυκλοφοριακή Αγωγή και συγκεκριμένα με την βελτίωση των γνώσεων των παιδιών σχετικά με τις διαβάσεις πεζών, πάντα με τη χρήση του CAVE. Όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως είχαν κάποια επαφή με τον εξοπλισμό, με εικονική πραγματικότητα και τρισδιάστατα μοντέλα. Τα παιδιά υπήρξαν ενθουσιώδη, συνεργάσιμα και με πολλές ερωτήσεις.

Η χρήση του CAVE σε εφαρμογές εκπαιδευτικού χαρακτήρα, έχει αποτυπωθεί στη βιβλιογραφία. Η Κυκλοφοριακή Αγωγή στην εκπαίδευση σήμερα έχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι οι στατιστικές δυστυχώς δείχνουν καταθλιπτικούς αριθμούς δυστυχημάτων και θυμάτων στους δρόμους. Η χρήση του CAVE ως εκπαιδευτικό εργαλείο με το οποίο τα παιδιά θα μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία στο πώς συμπεριφέρονται σε αυτό το πλαίσιο, χωρίς να διατρέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο, είναι ένα πλεονέκτημα που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.

Η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή έχει ως στόχο τον εντοπισμό των παραγόντων που δείχνουν να επηρεάζουν τα παιδιά στην Κυκλοφοριακή Αγωγή. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν στα συνέδρια International Conference on Computer Vision Theory and Applications 2014 και Human Computer Interaction.

Sigmalive