Σεμινάριο Παρουσίασης Αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος VR CAVE

Σεμινάριο Παρουσίασης Αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος VR CAVE

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος ΙΠΕ/ΝΕΚΥΠ/0311/02 “VR CAVE” στις εγκαταστάσεις των ερευνητικών εργαστηρίων Immersive and Creative Technologies (ICT) Lab του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.


Το έργο εγκρίθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2011 της Δέσμης Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Αποτελεί συνεργασία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με διάρκεια 30 μηνών. Στο σεμινάριο έγινε παρουσίαση αποτελεσμάτων από τις ερευνητικές δραστηριότητες στα πλαίσια του έργου, που αφορούν σε γενικότερο πλαίσιο θέματα Εικονικής Πραγματικότητας. Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου ICT Lab, όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει προσομοιώσεις μέσα στο σύστημα εικονικής πραγματικότητας “VR CAVE”.
Τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών απασχολούνται με θέματα έρευνας σε τεχνολογίες αιχμής. Το Τμήμα διαθέτει Μεταπτυχιακά Προγράμματα στα θέματα αυτά: ΜΑ Διαδραστικά Πολυμέσα, Msc Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και MA Γραφιστική Επικοινωνία.

Παρουσιάσεις Σεμιναρίου

Photos:

Closing Seminar Closing Seminar Closing Seminar

Video: