Κενές θέσεις Ph.D. σε Υπολογιστική Όραση/Γραφικά Υπολογιστών/Εικονική Πραγματικότη

Κενές θέσεις Ph.D. σε Υπολογιστική Όραση/Γραφικά Υπολογιστών/Εικονική Πραγματικότη

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Immersive and Creative Technologies Lab του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει 2 θέσεις για διδακτορικές σπουδές στους τομείς Υπολογιστική Όραση/Γραφικά Υπολογιστών/Εικονική Πραγματικότητα.

Οι θέσεις χρηματοδοτούνται εν μέρη από ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: εδώ