Κενές θέσεις Ph.D. σε Υπολογιστική Όραση/Γραφικά Υπολογιστών/Εικονική Πραγματικότητα

Κενές θέσεις Ph.D. σε Υπολογιστική Όραση/Γραφικά Υπολογιστών/Εικονική Πραγματικότητα

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Immersive and Creative Technologies Lab του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει 2 θέσεις για διδακτορικές σπουδές στους τομείς Υπολογιστική Όραση/Γραφικά Υπολογιστών/Εικονική Πραγματικότητα.

Οι θέσεις χρηματοδοτούνται εν μέρη από ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: εδώ

 

No comments so far.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Website Field Is Optional